Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Kan förskollärare komplettera sin examen för att istället arbeta som lärare i exempelvis grund- eller gymnasieskolan?

Ja, komplettering kan ske med kurser som leder till en lärarexamen. Därmed får för- skolläraren en lärarlegitimation utöver sin förskollärarlegitimation. Genom detta kan tillsvidareanställning ske som lärare vilket innebär att arbetstagaren både ansvarar för undervisningen som hon/han bedriver och även besluta om betyg.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot