Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Vad kommer att gälla för de lärare som tidigare varit anställda med stöd av så kallad ”lokal behörighet” det vill säga blivit tillsvidareanställd utan att ha behörighetsgivande lärarexamen för den undervisning som de bedriver?

Det finns inget stöd i skollagen för så kallad lokal behörighet. För att kunna ansöka om legitimation krävs att läraren har en behörighetsgivande lärarexamen eller förskollärarexamen. Detta gäller oavsett om läraren har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Dessa lärare har en tillsvidareanställning som påbörjats före den 1 juli 2011. De saknar helt eller delvis behörighet i de ämnen/årskurser som anställningen avser. De omfattas av övergångsbestämmelsen och har därmed en fortsatt självständig rätt att ansvara för undervisningen och besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot