Publicerad: 7 december 2017

Frågor och svar frånvaro från arbetet

En heltidsanställd arbetstagare har inte kommit till jobbet på några dagar, hur ska det hanteras?

I AB § 33 mom 3 framgår att en uppsägning måste vara skriftlig, det gäller även för arbetstagaren. I oklara fall av frånvaro ska arbetsgivaren försöka få kontakt med arbetstagaren för att höra om det finns en giltig frånvaroorsak. Är det inte möjligt att få reda på och frånvaron pågått mer än en vecka kan arbetstagarens handlande anses vara en uppsägning.

Hur ska en uppsägning verkställas när arbetstagaren är frånvarande från arbetet och mycket svår att få kontakt med?

Huvudregeln i 10§ LAS är att arbetsgivaren ska överlämna uppsägningen eller avskedet personligen till arbetstagaren. Arbetstagaren ska kallas till möte med arbetsgivaren. I undantagsfall kan uppsägning ske per post genom rekommenderat brev.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot