Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

En heltidsanställd arbetstagare har inte kommit till jobbet på några dagar, hur ska det hanteras?

I AB § 33 mom 3 framgår att en uppsägning måste vara skriftlig, det gäller även för arbetstagaren. I oklara fall av frånvaro ska arbetsgivaren försöka få kontakt med arbetstagaren för att höra om det finns en giltig frånvaroorsak. Är det inte möjligt att få reda på och frånvaron pågått mer än en vecka kan arbetstagarens handlande anses vara en uppsägning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot