Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Hur ska en uppsägning verkställas när arbetstagaren är frånvarande från arbetet och mycket svår att få kontakt med?

Huvudregeln i 10§ LAS är att arbetsgivaren ska överlämna uppsägningen eller avskedet personligen till arbetstagaren. Arbetstagaren ska kallas till möte med arbetsgivaren. I undantagsfall kan uppsägning ske per post genom rekommenderat brev.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot