Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Hur ska en uppsägning verkställas när arbetstagaren är frånvarande från arbetet och mycket svår att få kontakt med?

Huvudregeln i 10§ LAS är att arbetsgivaren ska överlämna uppsägningen eller avskedet personligen till arbetstagaren. Arbetstagaren ska kallas till möte med arbetsgivaren. I undantagsfall kan uppsägning ske per post genom rekommenderat brev.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot