Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

En arbetstagare som varit säsongsanställd i mer än 12 månader under 3 år, ska denne ha besked enligt 15 § 1 st. eller 15 § 2 st. LAS om att anställningen inte kommer att fortsätta?

Om en säsongsanställd arbetstagare uppfyller kravet på 12 månaders anställning under de senaste tre åren har en arbetstagare rätt till besked 15§ första stycke. Vid beräkning av kvalifikationstid enligt 15 § ska denna uteslutande ha bestått av tidsbegränsad anställning enligt 5§ LAS.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot