Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

En arbetstagare som varit säsongsanställd i mer än 12 månader under 3 år, ska denne ha besked enligt 15 § 1 st. eller 15 § 2 st. LAS om att anställningen inte kommer att fortsätta?

Om en säsongsanställd arbetstagare uppfyller kravet på 12 månaders anställning under de senaste tre åren har en arbetstagare rätt till besked 15§ första stycke. Vid beräkning av kvalifikationstid enligt 15 § ska denna uteslutande ha bestått av tidsbegränsad anställning enligt 5§ LAS.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot