Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

En obehörig lärare anställs som vikarie och blir kort därefter behörig inom de ämnen anställningen avser. Övergår då vikariatsanställningen till en tillsvidareanställning med stöd av 5§ LAS?

Nej, anställningsavtalet ändras inte för att arbetstagaren blivit behörig i de ämnen han/hon undervisar. Konvertering ska ske när läraren är behörig om arbetstagaren varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren mer än 2 år under en femårsperiod, arbetstagaren får tillgodoräkna sig samtliga vikariatsdagar för pågående anställning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot