Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

En obehörig lärare som anställts för begränsad tid i enlighet med Skollagen får sin examen under anställningstiden och blir behörig inom de ämnen anställningen avser. När den tidsbegränsade anställningen löper ut påstår arbetstagaren att han har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Stämmer det?

Nej, arbetstagaren har inte kvalificerat sig för företrädesrätt till återanställning enligt 25§ LAS. Av bilaga M till allmänna bestämmelser, punkt 5 a) framgår att visstidsanställning som obehörig lärare inte ger företräde enligt 25§ LAS till återanställning. Den senaste anställningen, en termin, under vilken läraren blev behörig får tillgodoräknas och räknas i detta sammanhang som 6 månader, bilaga M till AB punkt 5 b).
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot