Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Spelar det någon roll i förhållande till personens eventuella företrädesrätt enligt vilket stycke beskedet lämnas?

Förutsatt att beskedet lämnas på grund av arbetsbrist och den anställde uppfyller kvalifikationskraven enligt 15§ första stycket LAS börjar således företrädesrätten enligt 25 § LAS att löpa tidigare.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot