Publicerad: 7 december 2017

Frågor och svar misskötsamhet

En anställd som beter sig på ett oacceptabelt sätt på arbetsplatsen och kommer dessutom ofta försent, kan denne sägas upp på grund av personliga skäl enligt 7§ LAS?

Uppsägning kan som regel inte göras enbart till följd av något enstaka fall av misskötsamhet, slarv eller olämpligt uppträdande om inte förseelsen är så allvarlig att arbetstagaren visat sig klart olämplig för sitt arbete. En arbetsgivare som överväger en uppsägning av personliga skäl på grund av misskötsamhet måste först på ett otvetydigt sätt ha klargjort för arbetstagaren att dennes anställning är i fara samt bereder arbetstagaren möjlighet att mot bakgrund av detta besked försöka komma till rätta med dessa brister. Enligt arbetsdomstolens praxis erfordras åtminstone en otvetydig varning om att anställningen är i fara.

Hur hanterar man samarbetssvårigheter?

Samarbetssvårigheter bör enligt förarbetena till lagen normalt inte leda till uppsägning utan bör lösas genom mindre ingripande åtgärder, t.ex. att arbetstagaren förflyttas. Långvariga och allvarliga samarbetssvårigheter där arbetstagaren visat ovilja eller oförmåga att anpassa sig till arbetsplatsens förhållande kan till slut utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är belyst i många rättsfall från Arbetsdomstolen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot