Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Hur hanterar man samarbetssvårigheter?

Samarbetssvårigheter bör enligt förarbetena till lagen normalt inte leda till uppsägning utan bör lösas genom mindre ingripande åtgärder, t.ex. att arbetstagaren förflyttas. Långvariga och allvarliga samarbetssvårigheter där arbetstagaren visat ovilja eller oförmåga att anpassa sig till arbetsplatsens förhållande kan till slut utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är belyst i många rättsfall från Arbetsdomstolen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot