Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Behöver man turordna arbetstagare när en arbetsbristsituation kan lösas genom omplacering?

Nej. AD har slagit fast att turordningsreglerna i LAS inte aktualiseras om en uppkommen arbetsbrist kan lösas genom omplacering enligt 7§ 2 st LAS (se AD 2009 nr 50 och 2011 nr 30). Turordningsreglerna blir tillämpliga först när det efter en omplaceringsutredning står klart att någon eller några arbetstagare måste sägas upp.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot