Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Hur avgör vi vilken yrkesbefattning en viss arbetstagare tillhör?

För att avgöra en arbetstagares yrkesbefattning kan man utgå ifrån det lokala lönekollektivavtalet samt anställningsavtalet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot