Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Hur ska jag hantera oorganiserade arbetstagare utifrån Allmänna bestämmelser §35 mom 1e?

Oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare som tillhör en facklig organisation som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren skall i turordningshänseende placeras på den lista där han eller hon typiskt hör hemma. Om det finns flera möjligheter kan arbetsgivaren välja vilken lista arbetstagaren bör placeras på.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot