Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Hur ska vi turordna arbetstagare ur en och samma yrkeskategori men som finns vid olika driftsenheter och tillhör olika fackförbund?

Facket kan begära att turordningskretsen utvidgas till samtliga driftsenheter på orten såvida det inte träffats lokalt kollektivavtal om annat. För den primär- och landstingskommunala sektorn gäller utifrån ADs praxis förvaltningsområdet som den yttersta organisatoriska gränsen för utvidgning av turordningskretsen.

Enligt Allmänna bestämmelser § 35 mom 1e lägger man samman arbetstagare med samma yrkesbenämning men olika fackliga organisationer på en och samma lista utifrån anställningstid. Den eller de arbetstagare med kortast anställningstid får sedan konkurrera med andra arbetstagare som är medlemmar i respektive fackliga organisation utifrån anställningstid och tillräckliga kvalifikationer.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot