Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Kan vi säga upp en arbetstagare som tackar nej till ett erbjudande om omplacering?

Ja, en arbetstagare som tackar nej till ettskäligt omplaceringserbjudande kan sägas upp utan att ytterligare omplaceringsmöjligheter behöver utredas eller någon turordning ske.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot