Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Om vi kan omplacera alla arbetstagarna i en arbetsbristsituation, kan vi välja fritt vem som får vilken tjänst då?

Vi föreslår att arbetsgivaren vid omplacering tar hänsyn till anställningstiden liksom man hade behövt göra i en tänkt turordningshantering.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot