Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Vad händer om arbetstagaren inte anmäler att han eller hon vill göra gällande sin företrädesrätt?

En arbetstagare måste alltid anmäla att han/hon vill göra anspråk på sin företrädesrätt enligt 27§ LAS. Innan arbetstagaren gjort det föreligger ingen företrädesrätt alls. Utöver det gäller att arbetstagaren i enlighet med Allmänna bestämmelser §35 mom 1f) skriftligen måste anmäla att han eller hon vill bevara sin företrädesrätt, annars förfaller den.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot