Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Vad händer om arbetstagaren inte anmäler att han eller hon vill göra gällande sin företrädesrätt?

En arbetstagare måste alltid anmäla att han/hon vill göra anspråk på sin företrädesrätt enligt 27§ LAS. Innan arbetstagaren gjort det föreligger ingen företrädesrätt alls. Utöver det gäller att arbetstagaren i enlighet med Allmänna bestämmelser §35 mom 1f) skriftligen måste anmäla att han eller hon vill bevara sin företrädesrätt, annars förfaller den.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot