Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Vilka är förutsättningarna för företrädesrätt till återanställning?

  1. Att den föregående anställningen upphört på grund av arbetsbrist.
  2. Vid en tidsbegränsad anställning så framgår det av lagtexten att det måste ha skett med stöd av 5§LAS för att ge företrädesrätt.
  3. Att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren.
  4. För att erhålla ny anställning med stöd av företrädesrätten krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbetet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot