Publicerad: 7 december 2017

Frågor och svar språkkrav vid anställning

Kan arbetsgivare ställa krav på goda språkkunskaper vid nyanställning av vissa yrkesgrupper, till exempel för undersköterskor?

Av AD 2005 nr 98 framgår att det krävs att goda språkkunskaper för viss befattningshavare måste motiveras utifrån arbetsgivarens verksamhetsbehov. Om befattningshavare med sämre språkkunskaper tidigare anställts och arbetar i verksamheten kan det många gånger vara svårt att visa att krav på goda språkkunskaper för nyanställda är motiverade.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot