Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Kan arbetsgivare ställa krav på goda språkkunskaper vid nyanställning av vissa yrkesgrupper, till exempel för undersköterskor?

Av AD 2005 nr 98 framgår att det krävs att goda språkkunskaper för viss befattningshavare måste motiveras utifrån arbetsgivarens verksamhetsbehov. Om befattningshavare med sämre språkkunskaper tidigare anställts och arbetar i verksamheten kan det många gånger vara svårt att visa att krav på goda språkkunskaper för nyanställda är motiverade.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot