Publicerad: 7 december 2017

Frågor och svar uppsägningsbar visstid enligt AB 33 § mom 3

Hur ska bestämmelsen förstås?

Ömsesidigheten i bestämmelsen innebär att det finns en möjlighet för arbetsgivaren att avbryta i förtid genom uppsägning på grund av personliga skäl. Denna bestämmelse ska användas med måtta och endast i klara fall som motsvarar saklig grund.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot