Publicerad: 7 december 2017

Frågor och svar verksamhetsövergång

Anses det alltid vara verksamhetsövergång när en privat utförare, som bedriver verksamhet som kommunen eller landstinget är huvudman för, lägger ned verksamheten?

Nej. Huruvida det rör sig om verksamhetsövergång eller inte får avgöras från fall till fall med utgångspunkt i de så kallade Spijkerskriterierna och den praxis som finns i EU-domstolen och i Arbetsdomstolen. Se till exempel AD 2014 nr 14

Fråga om det skett en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b § lagen om anställningsskydd, AD 2014 nr 14

Förhandla enligt MBL/samverkansavtal inför konkurrensutsättning LOV och LOU

Viktigare förändring av verksamhet ska förhandlas enligt 11-14 §§ MBL. Inför att kontrakt skrivs med entreprenör ska förhandlingsreglerna i 38-40 §§ MBL tillämpas.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot