Publicerad: 19 februari 2019

Fråga och svar

Anses det alltid vara verksamhetsövergång när en privat utförare, som bedriver verksamhet som kommunen eller landstinget är huvudman för, lägger ned verksamheten?

Nej. Huruvida det rör sig om verksamhetsövergång eller inte får avgöras från fall till fall med utgångspunkt i de så kallade Spijkerskriterierna och den praxis som finns i EU-domstolen och i Arbetsdomstolen. Se till exempel AD 2014 nr 14

Fråga om det skett en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b § lagen om anställningsskydd, AD 2014 nr 14

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot