Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Förhandla enligt MBL/samverkansavtal inför konkurrensutsättning LOV och LOU

Viktigare förändring av verksamhet ska förhandlas enligt 11-14 §§ MBL. Inför att kontrakt skrivs med entreprenör ska förhandlingsreglerna i 38-40 §§ MBL tillämpas.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot