Publicerad: 8 december 2017

Kurser och konferenser arbetsrätt och lagar

 • onsdag
  30
  jan
  2019

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

 • onsdag
  6
  mar
  2019

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • torsdag
  14
  mar
  2019

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Seminariet ska ge grundläggande kunskaper om regelverket krin...

 • tisdag
  7
  maj
  2019

  Arbetsrättslig baskurs

  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • onsdag
  11
  sep
  2019

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid reh...

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Seminariet ...

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Kurs verksamhetsövergång

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

 • torsdag
  5
  dec
  2019

  Diskriminering i arbetslivet

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och...
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot