Publicerad: 8 december 2017

Kurser och konferenser arbetsrätt och lagar

 • onsdag
  17
  jan
  2018

  Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

  SKL och Pacta arrangerar en webbkonferens om Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen - arbetsgivarens ansvar för utredning och åtgärder

 • onsdag
  24
  jan
  2018

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

 • onsdag
  7
  feb
  2018

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • tisdag
  13
  mar
  2018

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar

 • tisdag
  11
  sep
  2018

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

 • tisdag
  2
  okt
  2018

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • torsdag
  25
  okt
  2018

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördju...

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  Verksamhetsövergång

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot