Publicerad: 8 december 2017

Kurser och konferenser arbetsrätt och lagar

 • tisdag
  2
  okt
  2018

  Arbetsrättslig baskurs

  SKL och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med tredagarskursen är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommuna...

 • torsdag
  25
  okt
  2018

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med ...

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  Kurs verksamhetsövergång

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

 • torsdag
  22
  nov
  2018

  Diskriminering i arbetslivet

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Syftet med seminariet är att ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur a...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot