Publicerad: 8 december 2017

Arbetsmiljölagen

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot