Publicerad: 8 december 2017

Lag om rättegången i arbetstvister

Denna lag äger tillämpning på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot