Publicerad: 8 december 2017

Semesterlagen (SemL)

Reglerar rätten till semesterförmåner som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot