Publicerad: 23 januari 2019

Råd och stöd arbetsrätt och lagar

SKL:s arbetsrättsjurister ger råd och stöd till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner.

Aktuella arbetsgivarfrågor i samband med pågående bränder

SKL ger rådgivning inom

  • Anställningsskydd
  • Medbestämmandelagen och andra lagar som rör spelreglerna på arbets­mark­naden
  • Diskriminering i arbetslivet
  • Granskningsärenden från DO
  • Rådgivning i anslutning till lokala tvisteförhandlingar

Rådgivning och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, tingsrätt

Rådgivning och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, Arbetsdomstol

Rådgivning och stöd i arbetsmiljörättsliga domstolsprocesser

Kontakt

I din roll som personal- eller förhandlingschef kan du kontakta SKL:s arbetsrättsjurister.

Telefon

08-452 70 00

I pågående ärenden hänvisas i första hand till ansvarig handläggare.

Kontaktformulär

Längst ned på sidan finns ett formulär för att kontakta SKL.

19 oktober startar SKL:s kontaktcenter för att förbättra medlemsservicen

Istället för att passa våra telefontider och stå i telefonkö, när du behöver råd och stöd av SKL:s arbetsrättsjurister och förhandlare, blir du istället uppringd av den jurist eller förhandlare som har rätt expertkunskap för ditt ärende.

Praktiskt betyder det att kontaktcenter tar emot ditt samtal när du ringer. Du lämnar dina kontaktuppgifter och berättar kort om ditt ärende så att det kan placeras hos rätt expert. Du når oss under kontorstid, 08.00-16.45, på telefon 08-452 70 00 eller via kontaktformuläret ovan.

Frågor om löneavtal och allmänna anställningsvillkor

För frågor som gäller Allmänna bestämmelser (AB), löneavtal (HÖK), BEA-, PAN- och RiB-avtalen eller pensionsavtal hänvisas till SKL:s förhandlare.

Råd och stöd kollektivavtal

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot