Publicerad: 25 juli 2018

Råd och stöd arbetsrätt och lagar

SKL:s arbetsrättsjurister ger råd och stöd till personal- och förhandlingschefer i kommuner, landsting och regioner.

Aktuella arbetsgivarfrågor i samband med pågående bränder

SKL ger rådgivning inom

  • Anställningsskydd
  • Medbestämmandelagen och andra lagar som rör spelreglerna på arbets­mark­naden
  • Diskriminering i arbetslivet
  • Granskningsärenden från DO
  • Rådgivning i anslutning till lokala tvisteförhandlingar

Rådgivning och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, tingsrätt

Rådgivning och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, Arbetsdomstol

Rådgivning och stöd i arbetsmiljörättsliga domstolsprocesser

Kontakt

I din roll som personal- eller förhandlingschef kan du kontakta SKL:s arbetsrättsjurister.

Kontaktformulär

Formulär för arbetsrättslig rådgivning

Telefon

08-452 74 10
Telefontid: måndag-fredag kl. 9-12.

I pågående ärenden hänvisas i första hand till ansvarig handläggare.

Frågor om löneavtal och allmänna anställningsvillkor

För frågor som gäller Allmänna bestämmelser (AB), löneavtal (HÖK), BEA-, PAN- och RiB-avtalen eller pensionsavtal hänvisas till SKL:s förhandlare.

Råd och stöd kollektivavtal

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot