Publicerad: 11 april 2019

Avtalsrörelse

SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård förhandlar om ett nytt kollektivavtal.

Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård gick ut den 31 mars 2019 och omfattar sammanlagt omkring 90 000 medarbetare.

Parterna har gemensamt beslutat att ta hjälp av medlare för att komma vidare i förhandlingen. Det nuvarande avtalet förlängdes i början av april och gäller tillsvidare även under medlingen.

Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård innehåller flera åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att möta kompetensförsörjningsutmaningen. En nyckel till framgång i dessa frågor är att på olika sätt stötta och stimulera det arbete som sker lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. SKL och Sobona ser gärna att ett nytt avtal för hälso- och sjukvården fortsätter på den inslagna vägen.

Vidare eftersträvar SKL och Sobona ett avtal utan angivna nivåer för löneökningar och med ett fokus på lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning. Lönesättningen ska ske lokalt i dialog mellan chef och medarbetare.

Enligt det kommunala huvudavtalet (KHA 94), som undertecknats av OFR där Vårdförbundet ingår, får lokala förhandlingar inte föras samtidigt som det pågår centrala förhandlingar.

Mål och inriktning 2019 (PDF, nytt fönster)

HÖK 16 OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (PDF, nytt fönster)

Fakta om löner för sjuksköterskor

Spelregler vid förhandlingar om kollektivavtal (PDF, nytt fönster)

Aktuellt

SKL:s arbetsgivarblogg

Informationsansvarig

  • Agneta Jöhnk
    Avdelningschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot