Publicerad: 11 oktober 2018

Avtalsrörelse

SKL och Sobona förhandlar om ett nytt kollektivavtal med Lärarnas samverkansråd under våren. I maj kallade parterna gemensamt in medlare.

Medlarna har gett parterna i uppdrag att utreda frågan om turordningsregeln i förhållande till behörighetskraven. Utredningen ska vara klar den 31 augusti då medlingen fortsätter. Medlare är Aida Hadzialic och Kurt Eriksson.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2018 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen. Avtalet omfattar omkring 200 000 lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare.

Fakta om löner för lärare

Fakta och statistik om personal och yrken i kommun- och landstingssektorn

Nuvarande avtal med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (PDF, nytt fönster)

Aktuellt

SKL:s arbetsgivarblogg

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot