Publicerad: 19 januari 2018

Avtalsrörelse

SKL och Pacta kommer att förhandla om ett nytt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund under våren. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars 2018. Avtalsförhandlingarna rör omkring 200 000 lärare.

SKL har under 2017 träffat medlemmar och verksamhetsföreträdare i ett antal nätverk och workshops för att fånga in behoven inför förhandlingarna.

Avsikten är att det nya avtalet ska finnas på plats innan det träder i kraft den 1 april 2018.

Fakta om löner för lärare

Fakta och statistik om personal och yrken i kommun- och landstingssektorn

Nuvarande avtal med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (PDF, nytt fönster)

Aktuellt

SKL:s arbetsgivarblogg

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot