Publicerad: 1 november 2018

Avtalsrörelse

SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal för kring 200 000 lärare. Avtalet gäller till 31 mars 2021.

För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund. En treårig avtalsperiod ger SKL, Sobona och lärarfacken möjlighet att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt med att utveckla skolan, fördjupa samarbetet, stärka läraryrket och möta lärarbristen.

Avtalet innehåller flera partsgemensamma arbeten, bland annat om arbetsmiljö, att ta fram dialogmaterial om arbetsbelastning och arbetstider, förtydliganden om lovskola, stödmaterial om lön och lönestruktur, och att genomlysa avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende.

HÖK 18 Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (PDF, nytt fönster)

Särskilda bestämmelser om arbetstider med mera för lärare, bilaga M (PDF, nytt fönster)

Fakta om löner för lärare

Aktuellt

SKL:s arbetsgivarblogg

Informationsansvarig

  • Agneta Jöhnk
    AvdelningschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot