Publicerad: 21 december 2018

Avtalsrörelse

SKL och Sobona har överlämnat mål och inriktning till OFR Hälso- och sjukvård inför avtalsrörelsen 2019. En ny huvudöverenskommelse ska förhandlas under våren.

Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård innehåller flera åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att möta kompetensförsörjningsutmaningen. En nyckel till framgång i dessa frågor är att på olika sätt stötta och stimulera det arbete som sker lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. SKL och Sobona ser gärna att ett nytt avtal för hälso- och sjukvården fortsätter på den inslagna vägen.

Vidare eftersträvar SKL och Sobona ett avtal utan angivna nivåer för löneökningar och med ett fokus på lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning. Lönesättningen ska ske lokalt i dialog mellan chef och medarbetare.

Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård går ut den 31 mars 2019 och gäller omkring 90 000 medarbetare.

Mål och inriktning 2019 (PDF, öppnas i nytt fönster)

HÖK 16 OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (PDF, nytt fönster)

Fakta om löner för sjuksköterskor

Aktuellt

SKL:s arbetsgivarblogg

Informationsansvarig

  • Agneta Jöhnk
    AvdelningschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot