Publicerad: 19 januari 2018

SKL:s förhandlingsorganisation

SKL:s förhandlingsorganisation är uppdelad i styrelse, förhandlingsorganisation och kansli.

Styrelsen

SKL:s styrelse består av 21 ledamöter och 21 ersättare. Styrelsen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets 310 medlemmar. Den befogenheten kan delegeras till Förhandlingsdelegationen. Styrelsen beslutar om ramarna, som Förhandlingsdelegationen har mandat att förhandla inom. Det är styrelsen som slutgiltigt godkänner centrala avtal för förbundets räkning.

SKL:s styrelse

Förhandlingsdelegationen

Delegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor samt, kollektivavtalsfrågor. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare. Förhandlingsdelegationen företräder förbundet i förhandlingarna under avtalsrörelsen. Förhandlingsdelegationen har förhandlingsmandat från styrelsen att förhandla fram kollektivavtal inom vissa ramar. Det är sedan styrelsen som fattar beslut om de slutgiltiga avtalen.

Förhandlingsdelegationen

Ladda ner högupplöst foto på Ulf Olsson, Ordförande förhandlingsdelegationen

SKL:s kansli

Vid förhandlingarna sköts det dagliga arbetet av tjänstemän vid SKL:s kansli. Förhandlingsarbetet leds av chefen för avdelningen för arbetsgivarpolitik och förhandlingschefen. Dessa tjänstemän agerar på uppdrag av förhandlingsdelegationen.

Ladda ner högupplöst foto på Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik

Ladda ner högupplöst foto på Niclas Lindahl, förhandlingschef

Informationsansvarig

  • Agneta Jöhnk
    AvdelningschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot