Publicerad: 8 december 2017

Chefsförsörjning

Kommuner och landsting kommer att stå inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera chefer det närmaste decenniet. En lösning ligger i tydligare kommunikation om vilka karriärmöjligheter som finns, och att lyssna på de förväntningar nya chefer har.

Det finns ett stort intresse bland medarbetarna för ledarskap och för att få möjlighet till professionell utveckling. Inte minst syns det i det stora antalet sökande till de trainee- och aspirantprogram som ett flertal kommuner och landsting erbjuder.

SKL frågade ett 80-tal deltagare i kommunala traineeprogram om vilka förhoppningar och farhågor de har på chefsrollen. Detta för att få mer förståelse för hur man bättre kan möta förväntningarna hos nya chefer. Resultatet presenteras i rapporten med samma namn.

Det visar sig att de intervjuade är mycket stolta när de berättar om kommunens verksamhet. De lyfter bland annat fram positiva faktorer så som god arbetsmiljö och bra möjligheter till kompetensutveckling. Samtidigt visar svaren att kommunerna behöver bli mycket bättre på att tydliggöra vilka karriärmöjligheter som finns. De behöver också ge nya chefer möjlighet till att leda mindre grupper för att på det viset gradvis få växa in i chefsrollen.

De intervjuade önskar också att kunna växla mellan att vara chef och specialist, samt mellan olika förvaltningar och verksamheter. Undersökningen som presenteras i sin helhet i rapporten Farhågor och förhoppningar genomfördes år 2010/2011 av Source Creative och gjordes på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. De intervjuade är anställda i kommunerna och har deltagit i någon form av chefsaspirantprogram.

Kommuner som medverkade i undersökningen

 • Avesta
 • Enköping
 • Ekerö
 • Göteborg
 • Götene
 • Järfälla
 • Karlstad
 • Köping
 • Lidingö
 • Malmö
 • Nacka
 • Norrköping
 • Skara
 • Stockholm
 • Sollentuna
 • Västerås.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot