Publicerad: 1 februari 2019

Toppledarprogrammet

SKL:s Toppledarprogram är ett unikt program för dig som är hög chef i politiskt styrd verksamhet. Under programmet arbetar vi med frågor kring strategi, styrning, organisationskultur och ledarskapets utmaningar, utifrån förutsättningarna i politiskt styrd verksamhet.

Du får ta del av spetskompetens från forskning och praktik, arbeta med chefsdilemman ur vardagen och bygga nätverk med andra chefer. En av modulerna är förlagd till utlandet där vi tar del av internationell kompetens inom förvaltningsområdet.

Kostnaden för Toppledarprogrammet är 84 000 kronor exklusive moms. Resor, kost och logi betalas av den deltagande organisationen.

Målgrupp

Programmet vänder sig till chefer inom kommuner, regioner eller bolag och som uppfyller dessa kriterier:

 • Arbetar i en ledningsgrupp
 • Hanterar komplexa frågor
 • Leder genom andra chefer eller har en tyngre stabschefsroll
 • Har direkt samverkan med politiken
 • Är högsta tjänsteman i sin organisation eller är nominerad av sin kommun- eller landstingsdirektör.

Vad programmet ger

Deltagandet i programmet ska utveckla din förståelse, kunskap och förmåga att:

 • utöva ett strategiskt ledarskap för utveckling, effektivitet och resultat
 • vara förebild och kulturbärare
 • förstå och tolka framtid och omvärld
 • leda indirekt och att leda ledningsgrupp
 • leda dig själv.

Årets Toppledarprogram

 • 26-28 september, modul 1
 • 28-30 november, modul 2
 • 30 januari-1 februari, modul 3
 • 13-15 mars, modul 4
 • 9-12 april, modul 5 (studieresa)
 • 22-24 maj, modul 6

Anmäl mig till Toppledarprogrammet

Nominering

Deltagare i Toppledarprogrammet som inte är högsta tjänsteman i sin organisation ska nomineras av Personaldirektör eller -chef, Kommundirektör, Region- eller Landstingsdirektör. Efter ansökningstidens utgång fördelas platserna i syfte att uppnå en god spridning av deltagare från kommuner, landsting, regioner och bolag samt från olika verksamhetsområden.

Nominera en deltagare till Toppledarprogammet

Motivation - viktig förutsättning för utveckling

Din motivation och ditt aktiva deltagande är en förutsättning för att programmet ska leda till utveckling av dig själv och din organisation. Utbildningen ställer höga krav på närvaro och engagemang under utbildningsåret. Vi förväntar oss att du deltar med ett öppet sinne och ett intresse för att lära av andra ledare, andra verksamheter och att bygga nätverk.

Med programmet vill SKL bidra till utvecklingen av ett professionellt ledarskap i landsting, kommuner och bolag, ta tillvara erfarenheter och utveckla kunskap om strategiskt ledarskap i politiskt styrd verksamhet samt erbjuda en arena för nätverksbyggande inom och mellan kommun, landsting och bolag.

Informationsansvarig

 • Linda Persson Melin
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot