Publicerad: 23 mars 2016

Programledning Toppledarprogrammet

Programmet genomförs av IPF Institutet för Personal och Företagsutveckling på uppdrag och i nära samarbete med SKL. 

IPF är ett konsultföretag vid Uppsala Universitet med fokus på organisation, ledarskap och Human Resource Management. Sedan bildandet 1986 har IPF varit en del av universitetets s.k. tredje uppgift genom att skapa lärande möten mellan teori och praktik.

Ledare för Toppledarprogrammet

Ansvarigt konsultteam för genomförandet är Kira von Knorring Nordmark och Gunnar Westling.

Kira von Knorring Nordmark

Kira von Knorring Nordmark är leg. psykolog med gedigen erfarenhet av chefs- och ledarutveckling för högre chefer. Hon har varit knuten till IPF sedan 1998 med specialinriktning mot chefs- och ledarskap, förändringsarbete, grupp och teamutveckling samt konflikthantering. 

Gunnar Westling

Gunnar Westling är ek dr och har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande i komplexa utvecklingsuppdrag, förändringsarbete och ledarskap i tjänsteintensiva verksamheter. Han doktorerade på Handelshögskolan i Stockholm 2001. Gunnar är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Linda Persson Melin är programansvarig från SKL.

Under programmet medverkar också ett antal gästföreläsare från forskning och praktik.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot