Publicerad: 9 mars 2018

Programledning Toppledarprogrammet

Programmet genomförs av IPF Institutet för Personal och Företagsutveckling på uppdrag och i nära samarbete med SKL. 

IPF är ett konsultföretag vid Uppsala Universitet med fokus på organisation, ledarskap och Human Resource Management. Sedan bildandet 1986 har IPF varit en del av universitetets så kallade tredje uppgift genom att skapa lärande möten mellan teori och praktik.

Ledare för Toppledarprogrammet

Ansvarigt konsultteam för genomförandet är Katarina Barrling, Johan Hansson och Gunnar Westling.

Katarina Barrling

Katarina är docent i statskunskap vid Uppsala universitet och verksam vid IPF med inriktning på ledarskaps- och organisationsutveckling. Hon disputerade vid Uppsala universitet år 2004, och de områden hon huvudsakligen forskat och undervisat i har varit organisationskultur, politiska partier och offentlig förvaltning. Hon har även arbetat som utskottsföredragande i Sveriges riksdag.

Johan Hansson

Johan Hansson har en ekonomie doktorsexamen från Stockholms universitet, 2002. Johan har arbetat som universitetslektor inom organisation och ledarskap. Sedan 2009 arbetar han som seniorkonsult och forskare på IPF, inom områdena styrning och ledarskap.

Gunnar Westling

Gunnar Westling är ek dr och har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande i komplexa utvecklingsuppdrag, förändringsarbete och ledarskap i tjänsteintensiva verksamheter. Han doktorerade på Handelshögskolan i Stockholm 2001. Gunnar är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Linda Persson Melin är programansvarig från SKL.

Under programmet medverkar också ett antal gästföreläsare från forskning och praktik.

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot