Publicerad: 13 augusti 2014

Pedagogik för Toppledarprogrammet

Programmets pedagogik utgår från att ha verksamhetsnära orientering, ett akademiskt förhållningssätt och en inspirerande pedagogik.

Verksamhetsnära orientering

En verksamhetsnära orientering – bland annat att de teorier, metoder och verktyg som du får möjlighet att träna ska vara applicerbara på din egen verklighet och bygga på de utvecklingsbehov som du och din organisation har.

Akademiskt förhållningssätt

Ett akademiskt förhållningssätt – ett nyanserat och kritiskt reflekterande förhållningssätt som utgår från kunskap med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi lägger särskild vikt vid att lyfta fram relationen mellan teoretisk förståelse och konkret tillämpning samt förmågan till perspektivtänkande som är extra viktigt hos chefer och ledare.

Inspirerande pedagogik

En inspirerande pedagogik – som utgår ifrån pedagogisk variation. Det innebär en grundmurad respekt för individens kunskap och färdigheter och att det är i mötet mellan deltagarnas erfarenhet och konsulternas teoretiska och praktiska kunnande som den viktigaste kunskapsutvecklingen sker. I programmet utgår vi från att människor lär på olika sätt. Vi växlar därför mellan olika arbetsformer, praktikfall, tester, spel, spaningsuppdrag och knyter an till aktuell forskning och relevant litteratur.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot