Publicerad: 8 mars 2018

Upplägg Toppledarprogrammet

Under programmet arbetar vi med följande teman.

Att leda på strategisk nivå

Här tittar vi närmare på de krav som ställs på toppledare i en politisk kontext och om ett ledarskap i förändring och utveckling. Vi kommer att arbeta med frågor och utmaningar vi står inför i sektorn, vad det innebär att tänka och arbeta strategiskt och om betydelsen av ett perspektivtänkande.

Att leda politiskt styrd verksamhet

Kan du som ledare hantera närvaron av målkonflikter som finns i politiskt styrd verksamhet, och på gränssnittet gentemot politiken? Vi undersöker vilka utmaningar den offentliga sektorn står inför, vad som kännetecknar de problem du som chef kan ställas inför och vad de kräver av dig i form av strategiskt handlande.

Vi ser även närmare på förhållandet mellan strategi, konkurrens och offentlig organisation, och hur du kan finna en balans mellan det operativa och strategiska i din roll som chef.

Att leda sig själv

Här ligger fokus på dig och hur du tar din roll i besittning. Vi undersöker hur dina värderingar styr dig, dina personliga drivkrafter och hur du kan hantera chefskapet med integritet och etik, även i pressade situationer. Vi fokuserar även på kommunikationen, synligheten och samarbetets betydelse för det strategiska ledarskapet.

Att leda och utveckla för effektivitet och resultat

Hur kan organisationskulturen stödja – eller hindra – effektivitet och fokus på resultat? Vi granskar, med avstamp i aktuell forskning och debatt, metoder som utvecklas för kvalitets- och resultatmätning. Vi undersöker hur du som ledare i högre grad kan förstå, hantera och påverka en kultur med fokus på effektivitet och värdeskapande för kund/brukare och medborgare.

Att leda för utveckling – studieresa

Med syfte att vidga perspektivet, nytänkande och förmågan till omvärldsspaning genomförs som en del av programmet en studieresa där vi på plats studerar områden av betydelse för hur kommuner och landsting reformeras. Vi får möjlighet att utnyttja internationell kompetens inom området offentlig verksamhet på strategisk nivå.

Programmet erbjuder en mix av relevant forskning och praktiska erfarenheter med spännande pedagogik som ger användbara verktyg för utvecklingsarbetet på hemmaplan.

Att leda genom andra chefer – det indirekta ledarskapet

Här fördjupar vi oss i hur du kan använda ledningsgruppen som en strategisk resurs och ett instrument för utveckling och effektivitet. Vi undersöker frågeställningar som lojalitet och makt och arbetar med att utveckla förmågan att delegera.

Under och mellan modulerna

Under programmet löper ett parallellt spår där du i mindre grupper får knyta an din personliga utveckling till de frågor som behandlas i respektive modul. Det sker genom feedback, reflektionsövningar och grupphandledning kring konkreta dilemman för strategiska ledare. Mellan modulerna genomförs också vissa uppgifter, till exempel skriv- och spaningsuppgifter, både enskilt och i grupp.

Vid flertalet moduler arbetar vi även med Mytodrama, detta för att skänka djup åt de frågeställningar och dilemman du ställs inför som ledare.

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot