Publicerad: 8 december 2017

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, arbetsmiljö

Som arbetsgivare är ett av dina mest centrala ansvarsområden att se till att organisationen har en god arbetsmiljö. Huvudansvaret ligger hos dig som arbetsgivare, samtidigt som alla medarbetare på arbetsplatsen är sin egen arbetsmiljö. Det ställer krav på medverkan, dialog och samarbete.

Du bör därför se till att verksamheten på ett systematiskt sätt planeras, styrs och kontrolleras så att arbetsmiljön blir tillfredsställande för alla på arbetsplatsen. Utgångspunkten är det systematiska arbetsmiljöarbetet som enligt lag ska bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön. Det är därför du som förtroendevald behöver säkerställa att det finns en korrekt och aktuell delegering av arbetsmiljöuppgifter i organisationen. 

Långtgående arbetsmiljöansvar

Ditt arbetsmiljöansvar är långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter bland annat ansvarig för att ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall”.

En annan viktig uppgift är att informera arbetstagare om risker i arbetet och hur de ska undvikas, förvissa dig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att anpassa arbetsförhållanden till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.

Skrift för förtroendevalda om arbetsmiljö

SKL har tagit fram en skrift för förtroendevalda inom offentlig sektor som beskriver hur de kan arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för över en miljon medarbetare.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot