Publicerad: 17 december 2018

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, arbetsmiljö

SKL har tagit fram en skrift och ett utbildningspaket för förtroendevalda inom offentlig sektor som beskriver hur de kan arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för över en miljon medarbetare.

Du bör se till att verksamheten på ett systematiskt sätt planeras, styrs och kontrolleras så att arbetsmiljön blir tillfredsställande för alla på arbetsplatsen. Utgångspunkten är det systematiska arbetsmiljöarbetet som enligt lag ska bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön. Det är därför du som förtroendevald behöver säkerställa att det finns en korrekt och aktuell delegering av arbetsmiljöuppgifter i organisationen. 

Långtgående arbetsmiljöansvar

Ditt arbetsmiljöansvar är långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter bland annat ansvarig för att ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall”.

En annan viktig uppgift är att informera arbetstagare om risker i arbetet och hur de ska undvikas, förvissa dig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att anpassa arbetsförhållanden till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.

Skrift för förtroendevalda om arbetsmiljö

SKL har tagit fram en skrift för förtroendevalda inom offentlig sektor som beskriver hur de kan arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för över en miljon medarbetare.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot