Publicerad: 8 december 2017

Lönepolitik - ett redskap för styrning

Rätt använd hjälper lönepolitiken dig att utveckla och rekrytera medarbetare, det blir också ett redskap för styrning.

Kommunernas löneavtal bygger sedan 1990-talet på individuella och differentierade löner. Det är den enskilde medarbetarens bidrag till verksamheten som i huvudsak styr vilken lön denne har. En förutsättning för att det ska fungera är att du som arbetsgivare har bidragit till att ta fram grundläggande och långsiktiga riktlinjer för organisationens lönepolitik. Riktlinjerna måste vara kända och väl förankrade hos organisationens medarbetare för de ska kunna bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och resultat. De ska tydligt signalera hur arbetsinsatserna värderas utifrån verksamhetens uppdrag och mål.

Redskap för styrning

Rätt använd hjälper lönepolitiken dig att utveckla och rekrytera medarbetare. Lönepolitiken ska vara ett redskap för styrning och måste därför matcha arbetsgivarens strategier när det gäller:

 • ledarskap
 • kompetensutveckling
 • arbetsmiljö
 • hälsa
 • jämställdhet
 • mångfald.

Informationsansvarig

 • Lena Schaller
  Förhandlare
 • Pia Murphy
  Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot