​Arbetsgivarfrågor internationellt

SKL bevakar medlemmarnas arbetsgivarintressen internationellt både som enskilt förbund och genom medlemskap i flera organisationer.

På så sätt får SKL viktig information på ett tidigt stadium, vilket ger goda möjligheter att reagera och agera i frågor som är viktiga för förbundet och våra medlemmar. Därigenom vill SKL stärka arbetsmarknadsparternas roll och lyfta fram kommuner, landsting och regioner inom EU och internationellt.

Organisationer SKL samarbetar med

SKL har kontakter och samarbete med:

  • regeringskansliet, bland annat inför EU:s ministermöten som rör arbetsmarknadsfrågor
  • svenska arbetsmarknadsparter, inom både privat och offentlig sektor
  • nordiska arbetsgivarorganisationer för stat, kommuner, regioner
  • svenska ILO-kommittén.

Genom SKL:s medlemskap i europeiska arbetsgivarorganisationer tar vi aktiv del i vad som händer på EU-nivå. Det ger oss möjlighet att påverka utvecklingen och utformningen av arbetsmarknadsfrågor och arbetsrätt inom EU.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Grenfors
    Expert
  • Malin Looberger
    FörhandlareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot