CEEP Sverige

CEEP Sverige är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

CEEP företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang främst i följande CEEP-kommittéer.

 • Social Affairs Board (arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor)
 • CEEP Macroeconomic Task Force

Den svenska CEEP-sektionen har en styrelse som består av 13 ledamöter som utses av medlemmarna. Sektionens kansli är förlagt till SKL:s arbetsgivarpolitiska avdelning. Klas Bergström, SKL, är sektionens president och Jeanette Grenfors, SKL, är sektionens korrespondent.

Styrelsens presidium

 • Joakim Larsson, Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande
 • Ulf Olsson, Sveriges Kommuner och Landsting, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Klas Bergström, Sveriges Kommuner och Landsting, president för CEEP Sverige

Styrelsens ledamöter

 • Joakim Larsson, Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande
 • Ulf Olsson, Sveriges Kommuner och Landsting, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Elisabeth Unell, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Carina Wutzler, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Robert Johansson, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Leif Sandberg, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Helena Proos, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Kenneth Östberg, Sobona
 • Anders Stålby, Arbetsgivarverket
 • Victoria Lindström, Fastigo
 • Petter Skogar, KFO
 • Torsten Friberg, Arbetsgivaralliansen

Informationsansvarig

 • Jeanette Grenfors
  Expert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot