CEEP Sverige

CEEP Sverige är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

CEEP företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang främst i följande CEEP-kommittéer.

 • Social Affairs Board (arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor)
 • CEEP Macroeconomic Task Force

Den svenska CEEP-sektionen har en styrelse som består av 14 ledamöter som utses av medlemmarna. Sektionens kansli är förlagt till SKL:s arbetsgivarpolitiska avdelning.

Styrelsens presidium

 • Ulf Olsson, Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande
 • Joakim Larsson, Sveriges Kommuner och Landsting, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Sophie Thörne, Sveriges Kommuner och Landsting, president för CEEP Sverige

Styrelsens ledamöter

 • Ulf Olsson, Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande
 • Joakim Larsson, Sveriges Kommuner och Landsting, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Karin Engdahl, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Mats Johansson, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Robert Johansson, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Anna Hård of Segerstad, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Catarina Deremar, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Carina Nilsson, Pacta/KFS
 • Ola Karlsson, Pacta/KFS
 • Anders Stålby, Arbetsgivarverket
 • Victoria Lindström, Fastigo
 • Petter Skogar, KFO
 • Torsten Friberg, ArbetsgivaralliansenHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot