Publicerad: 1 december 2017

Bilaga D, särskilda bestämmelser för anställning i personalpool

Bilaga D innehåller särskilda bestämmelser om arbetstid och ersättningar för arbetstagare med anställning i personalpool. Med anställning i personalpool avses en anställning som särskilt tillkommit för att tillgodose ett behov av vikarier och extra personal.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot