Publicerad: 1 december 2017

Bilaga D, särskilda bestämmelser för anställning i personalpool

Bilaga D innehåller särskilda bestämmelser om arbetstid och ersättningar för arbetstagare med anställning i personalpool. Med anställning i personalpool avses en anställning som särskilt tillkommit för att tillgodose ett behov av vikarier och extra personal.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot