Publicerad: 1 december 2017

Bilaga J, särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J innehåller särskilda bestämmelser om beräkning av lön och ersättningar för arbetstagare som har jourtjänstgöring på natten i verksamheter som riktar sig till personer med funktionshinder.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot