Publicerad: 21 september 2018

Bilaga M, särskilda bestämmelser om arbetstider med mera för lärare

Bilaga M innehåller särskilda bestämmelser om anställningsform, arbetstid och ferielön m.m. för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga skolväsendet eller inom den kommunala musikskolan.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot