Publicerad: 1 december 2017

Bilaga U, särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Bilaga U innehåller särskilda bestämmelser om uppehållsanställning. Uppehållsanställning tillämpas framför allt på arbetstagare som arbetar i verksamheter som har vinter- och sommaruppehåll.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot