Publicerad: 1 december 2017

Specialbestämmelser för läkare inom landsting/region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta

Specialbestämmelser för läkare innehåller bestämmelser om anställningsform, arbetstid, jour och beredskap m.m.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot