Publicerad: 14 februari 2019

Karensavdrag

Den 1 januari 2019 infördes ett karensavdrag istället för en karensdag. Syftet med ändringen till karensavdrag är att självrisken vid sjukdom ska bli mer förutsägbar för arbetstagaren och ge rättvisare förutsättningar arbetstagare emellan.

Den 1 januari 2019 infördes ett karensavdrag istället för en karensdag. Lagändringen innebär att kollektivavtalen behöver konsekvensändras för att fastställa hantering och beräkning av karensavdraget.

Mer jämlikt avdrag

Lagstiftarens syfte med ändringen är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget får en tydligare koppling till inkomst av tjänst snarare än arbetstidens förläggning. Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska även som grundprincip dras till fullo, oavsett tidpunkt för insjuknande.

Ändringar i kollektivavtal

SKL och Sobona har en överenskommelse för hanteringen av det nya karensavdraget med samtliga fackförbund (förutom BRF) inom kommuner och regioner som berörs av avtalen.

Förändringarna innebär i korthet att flera av avtalen tillförs två beräkningsgrunder för hantering av karensavdrag. En som baseras på kalenderdagsberäkning och en som grundar sig på timlöneberäkning. Kalenderdagsberäkningen omfattar samtliga arbetstagare med en inplanerad schemalagd arbetstid på minst en hel kalendermånad. Timlöneberäkningen omfattar övriga arbetstagare.

De avtal som är ändrade är AB 14 och 17, PAN, BEA, BUI, BAL, Studentmedarbetaravtalet och Tekniksprånget.

Beskrivning av karensavdraget och exempel på tillämpning

I filmen förklarar Alexandra Wåhlstedt, förhandlare Sobona och Carina Rajala, förhandlare SKL, ändringar som införts i kollektivavtalen för att hantera karensavdrag från 1 januari 2019. Filmen vänder sig främst till medarbetare inom HR och lön men är tillgänglig för alla som är intresserade, såväl chefer som fackliga representanter.

I filmen går de igenom:

  • Beslut om karensavdrag
  • Skillnader när karensdag blir karensavdrag
  • Tillförning av två beräkningsgrunder i kollektivavtalen
  • Exempel på de olika beräkningsgrunderna
  • Övriga ändringar i AB
  • Övriga ändringar i KFS branschavtal

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carina Rajala
    Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot