Publicerad: 1 september 2017

Fråga och svar

Läkare

Det finns cirka 31 000 läkare inom landstingen, vilket innebär att läkarna utgör en stor yrkesgrupp i den sektorn. Läkarna arbetar inom flera olika verksamheter och arbetsuppgifterna varierar. Som för andra yrkesgrupper inom kommuner och landsting är lönesättningen för läkare individuell och differentierad. Löneläget varierar även mellan olika läkargrupper.

  • Specialistkompetenta läkare inom landstingen har en medianlön på 70 000 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 80 400 kronor eller mer.
  • Läkare utan specialistkompetens har en medianlön på 41 800 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 47 400 kronor eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot