Publicerad: 1 september 2017

Fråga och svar

Lärare

Det finns cirka 202 000 lärare i kommunerna och de är en mycket stor yrkesgrupp. De arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola men även inom vuxenutbildning, särskola och specialskola. Lönerna för lärare varierar både inom och mellan olika skolformer.

  • För förskollärare ligger medianlönen på 28 900 kronor. De tio procent som har högst lön av förskollärarna har en heltidslön på minst 33 300 kronor i månaden.
  • Medianlönen för en grundskollärare är 32 400 kronor. De tio procent av lärarna inom grundskolan som är bäst betalda har en heltidslön på minst 39 000 kronor i månaden.
  • Lärare inom gymnasieskolan har en medianlön på 34 800 kronor i månaden. Heltidslönen för de tio procent som är bäst betalda, ligger på 40 900 kronor i månaden eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot