Publicerad: 1 september 2017

Fråga och svar

Sjuksköterskor

Det finns cirka 73 000 sjuksköterskor inom landstingen, vilket innebär att sjuksköterskorna är den största yrkesgruppen i denna del av sektorn. Sjuksköterskorna arbetar inom en mängd olika verksamheter och därmed varierar arbetsuppgifterna, samt kraven på kompetens och ansvar. Lönesättningen är, liksom för alla andra yrkesgrupper inom kommuner och landsting, individuell och differentierad. Förutom variationer i löneläge mellan olika individer, så finns variationer mellan olika sjuksköterskegrupper.

  • Allmänsjuksköterskor inom landstingen har en medianlön på 29 000 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 34 300 kronor eller mer.
  • Distriktssköterskor har en medianlön på 33 600 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 36 200 kronor eller mer.
  • Intensivvårdssjuksköterskor en medianlön på 34 800 kronor, de bäst betalda har en lön på 39 500 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämns ovan har också många sjuksköterskor tillägg för obekväm arbetstid. Exempelvis har en intensivvårdssjuksköterska med tillägg för obekväm arbetstid en genomsnittlig ersättning på 3 000 kronor i månaden. Beloppen är en sammanläggning av uppgifter från alla arbetsgivare inom landstingen (även regionerna ingår). Det avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika landsting, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser inom respektive landsting.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot